Pracownicy

 Biblioteka główna w Międzylesiu

 bibliotekarz:   Magdalena Dębska

główny księgowy:      Maria Nowak

pracownik gospodarczy: Anita Piętoń

Filia w Domaszkowie

 bibliotekarz: Bogusława Macegoniuk

Filia w Długopolu Górnym

 bibliotekarz: Bogusława Macegoniuk

Filia w Goworowie

 bibliotekarz: Lila Kucfir