O instytucji

    Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie jest gminną instytucją kultury powołaną do życia jako samodzielna jednostka organizacyjna na mocy Uchwały XI/78/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 września 2003r.

W skład Biblioteki wchodzą następujące agendy organizacyjne:

1. File wiejskie w Domaszkowie, Długopolu Górnym i Goworowie

2. Dział dla Dorosłych oraz Dział dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece głównej w Międzylesiu

3. Izba Regionalna - regionalny zbiór specjalny przy Bibliotece głównej w Międzylesiu

 

Do zakresu działań Biblioteki należą:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów

- obsługa czytelnika: udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej

- prowadzenie muzealnej Izby Regionalnej jako zbioru specjalnego Biblioteki

- prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej