Już wkrótce zapraszamy po nowości wydawnicze!

Utworzono dnia 22.08.2023

Miło nam poinformować, że

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie jest beneficjentem

Programu Wieloletniego

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach zadania

"Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków /lub audiobooków/ lub synchrobooków - 

Priorytet i Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0"

nasza biblioteka dostała dofinansowanie w kwocie 12 387,00 zł.

Informujemy, że każda dofinansowana publikacja będzie oznaczana specjalnym stemplem.